សំលឹងទៅ ជើងមេឃ… ក្រុងញូវយ៉ក (New York City), សំដៅប្រមូលបញ្ញា រួមចំណែក អភិវឌ្ឍចំណេះ សំរាប់កូនខ្មែរ!


រាល់លើក នៅក្រុងញូវយ៉ក (New York) ហាក់មិនគិតអ្វី, ចំលែកលើកនេះ មមារញឹកមិនតិច ប៉ុន្តែដើមត្នោតមួយ នៅឆ្លៀតចាប់យក ទស្សនីយភាពដទៃ សំរាប់ចែករំលែក កូនខ្មែរ ពីគ្រប់ទិសទី លើពិភពលោក។

ពិតណាស់, មិនប្រាកដគ្រប់កូនខ្មែរ បានស្គាល់ក្រុង ញូវយ៉ក ស្រដៀង មិនប្រាកដគ្រប់កូនខ្មែរ ធ្លាប់បានជាន់ដី ប្រាសាទអង្គរ ចឹងដែរ,  អ្វីដើមត្នោតមួយ ដាក់ប្រកាសនេះ មានគោលដៅបង្ហាញគ្រប់កូនខ្មែរ ពី ជើងមេឃ/ក្រុងញូវយ៉ក មហាជឿនលឿនបំផុត មហាប្រជាធិបតេយ្យបំផុត លើពិភពលោក ទាំងផ្នត់គំនិត ទាំងបច្ចេកវិទ្យា ទាំងសង្គម សំដៅ ចំហ អារម្មណ៍កូនខ្មែរ សំលឹងទៅជើងមេឃ មហាប្រជាធិបតេយ្យបំផុត សំរាប់អភិវឌ្ឍបញ្ញា និង ចៀសវាងអំនួត ខ្វះការអនុវត្ត របស់អ្នកខ្លះ (ជាពិសេស ភាពទំរន់ គ្មានគំនិតអភិវឌ្ឍ ប្រើប្រាស់ទាំងស្រុង ពាក្យខ្មែរ សម័យជីដូនជីតា កាល ៦០ ឆ្នាំកន្លង) ដែលនឹងគ្មានទៅដល់គោលដៅណា ក្នុងមួយជីវិត របស់ខ្លួន សំរាប់ខ្លួន និង សំរាប់ប្រទេសកំណើត។

ប្រាកដជាងនោះ, ប្រាសាទអង្គរ ពិតជាមោទនភាព របស់គ្រប់កូនខ្មែរ ប៉ុន្តែគ្រប់កូនខ្មែរ មិនត្រូវមានអំនួត អង្គុយត្រឹមសំលឹង ភាពមោទនៈ នោះដែរ, អ្វីដែលកូនខ្មែរ ត្រូវតែធ្វើ យ៉ាងហោច ការថែរក្សាវា និង ការអភិវឌ្ឍ ឈានរកអ្វីដែលថ្មី សំរាប់សង្គមខ្មែរ ក្នុងនោះមាន ការទទួលយកភាពទំនើប ទាំងវប្បធម៌ ទាំងផ្នត់គំនិតថ្មី ជាផ្នត់គំនិតប្រជាធិបតេយ្យ ទាំងចំណេះ រួមផ្សំ ចំណេះខ្លួនមាន សំដៅរួមចំណែក ចែករំលែក និង អភិវឌ្ឍ សង្គមខ្មែរ ប្រទេសខ្មែរ!

កាលជាង ១០០០ ឆ្នាំកន្លង, កំរមានប្រទេសណា អាចសាងសង់ប្រាសាទអង្គរ ប្រហែលប្រទេសខ្មែរ ប៉ុន្តែពេលនេះ ប្រទេសខ្លះ អាចសាងសង់ លើសហ្នឹង រាប់រយដង បើមិនថារាប់ពាន់ដង ជាក់ស្តែង យានអវកាស អគារជាង១០០ ជាន់… ជារឿងធម្មតា សំរាប់ សម័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ (high technology)!

ចុះគ្រប់កូនខ្មែរ ត្រូវតែធ្វើអ្វីខ្លះ សំរាប់សង្គមខ្មែរ សំរាប់ប្រទេសខ្មែរ បច្ចុប្បន្ន? ឬ សាងសង់បន្ថែម បួនដប់ប្រាសាទដទៃ ស្រដៀង ប្រាសាទអង្គរមានស្រាប់ សំរាប់ត្រឹមអង្គុយសំលឹង… វាជារឿងហួសសម័យ!

រាល់ចំណេះ អ្នកបានទទួល ពិតណាស់ ជាកំលាំង សំរាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នក និងច្បាស់ជា អ្នកនៅប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ នឹងលែងជា អ្នកនៅពេលនេះ,

និង បើប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ បែរជា អ្នកមានចំណេះអន់ជាង ឬ ស្មើ បច្ចុប្បន្ន, អ្នកគួរខ្មាសអ្នកជំវិញអ្នក និងខ្មាសសង្គម ព្រោះ អ្នកជាមនុស្ស គ្មានសម្បជញ្ញៈ អភិវឌ្ឍខ្លួន ហើយសង្គម នឹងមិននៅរង់ចាំអ្នក, ទោះយ៉ាងណា សង្ឃឹម អ្នកមិនបន្ទាបខ្លួន ស្មើពួកប្រមឹក ឬ ពួកល្បែង ប៉ោឡែ គ្មានគោលដៅប្រាកដ!

ក្រុងញូវយ៉ក (NYC: New York City) ជាក្រុង របស់រដ្ឋញូវយ៉ក (New York State)។ ក្រុងញូវយ៉ក ជាមួយនៃក្រុងពាណិជ មានសកម្មភាពពាណិជ (commercial activities) សកម្មបំផុត របស់សហរដ្ឋ (US)។ បែបបទរស់នៅ របស់ពួកអឺមែរិខឹន ជាពិសេស ពួកអ្នកញូវយ៉ក ៖ ផ្នត់គំនិតចំហបំផុត ប៉ុន្តែអនុវត្តច្បាប់បំផុត, សំបូរបំផុត គំនិតថ្មីផុស រាល់ថ្ងៃ។ សហរដ្ឋ ជាពិសេសក្រុងញូវយ៉ក ជាទីតាំងផ្សារភាគហ៊ុន ធំបំផុត លើពិភពលោក និង ជាទីប្រសព្វ ពាណិជ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ នយោបាយ បច្ចេកវិទ្យា ផ្នត់គំនិតជឿនលឿនបំផុត របស់ពិភពលោក ។

ដើមត្នោតមួយ ធ្លាប់ទៅដល់ពពួកក្រុងទំនើប៖ ក្រុងតូក្យូ (Tokyo) ក្រុងអូសាកា (Osaka) ប្រទេសជប៉ុន (Japan), ក្រុងហងខង (Hong Kong) ក្រុងសឹនហ្សឹន (Shenzhen) ជាប់ក្រុងហងខង ក្រុងហ្សាងហៃ (Shanghai) ក្រុងប៊ីជីង (Beijing) ប្រទេសចិន,  ក្រុងបែងខក (Bangkok) ប្រទេសសៀម, ក្រុងកួឡាឡាំភួរ (Kuala Lumpur) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ា (Malaysia), ក្រុង/ប្រទេសស៊ីងកាព័រ (Singapore), ក្រុងព្រៃនគរ (Preynokor) ប្រទេសយួន, ក្រុងជីនីវើ (Geneva) ប្រទេសស្វ៊ីតហ្សឺឡិន (Switzerland), ក្រុងបឺរលីន (Berlin) ប្រទេសហ្សឺមែនី (Germany), ក្រុងប្រ័ក្សសែវល៍ (Bruxelles) ប្រទេសបែវល៍ហ្ស៊ាម (Belgium),  ក្រុងឡនដឹន (London) ប្រទេសអ៊ីងឡឹន (England), ក្រុងលីស្សបន (Lisbon) ប្រទេសផរត៍ធ្យូកឹល (Portugal), ក្រុងរ៉ូម (Rome) ប្រទេសអ៊ីថឺលា (Italia), … បច្ចុប្បន្ន រស់នៅ/ធ្វើការ នៅក្រុងផែរីស (Paris) ប្រទេសបារាំង,

ទាំងអស់ គ្មានក្រុងណា បានប្រហែល ក្រុងញូវយ៉ក (NYC), សហរដ្ឋ (United States) ជាពិសេស កំលាំងអភិវឌ្ឍរហ័ស/ស៊ីសង្វាក់ (ផ្នត់គំនិតចំហ, ជាតិប្រផែះ (បញ្ញា), បច្ចេកវិទ្យា, សំភារៈ, …) មិនត្រឹមជាគំរូ សំរាប់សហរដ្ឋ ប៉ុន្តែជាគំរូ សំរាប់គ្រប់ប្រទេស លើសកលលោក !

NYC ខ្លាំងត្រង់អីខ្លះ?

រូបភាព ទស្សនីយភាព (មានពន្យល់) របស់ក្រុងញូវយ៉ក នឹងជា មួយនៃពន្លឺចំណេះ សំរាប់កូនខ្មែរ។

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពី ក្រុង ញូវយ៉ក

វិស័យអប់រំ នៅសហរដ្ឋ និង ការផ្សាយពាណិជ របស់ពួកមហាវិទ្យាល័យ

ខោលីវ៉ាយ (Levi) ផលិតនៅប្រទេសខ្មែរ និង រូបភាពហាម មួយចំនួន ពីក្រុងញូវយ៉ក, កូនខ្មែរ គួរ ដឹង/វិភាគ ប្រៀបធៀប ជាមួយប្រទេសខ្មែរ

រថអគ្គីសនីក្រោមដី (subways), រថយន្តក្រុង, ចរាចរ និង គ្រឿងញ៉ាំ បើកលក់ ២៤/២៤ ម៉ោង; ក្រុងញូវយ៉ក ជាក្រុងអត់ដេក, យប់ដូចថ្ងៃ ថ្ងៃដូចយប់

៤០

៥០

៦០

វិស័យអប់រំ នៅសហរដ្ឋ និង ការផ្សាយពាណិជ របស់ពួកមហាវិទ្យាល័យ ចុចមើល ទីតាំង ពួកមហាវិទ្យាល័យ (Colleges) និង ពួកសកលវិទ្យាល័យ (Universities) នៅក្រុងញូវយ៉ក (NYC)
yu k មហាវិទ្យាល័យ យុត្តិធម៌ជនឧក្រឹដ្ឋ (ប្រទេសខ្មែរ គ្មានទាន់មាន មហាវិទ្យាល័យបែបនេះ, រាល់ទង្វើ ត្រូវបាន ពួកអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ប្រើប្រាស់បែបកុម្មុយនីស្ត ចោទគេឯង ស្រេចក្បាលចិត្ត)
yu k ipi
yu ipi
yu k “មហាវិទ្យាល័យ Metropolitan (MCNY) របស់ខ្ញុំ បានជួយធ្វើ ភាពគ្មានអាច, ជាភាពអាច”
“មហាវិទ្យាល័យ Metropolitan (MCNY) របស់ខ្ញុំ បានប្រែក្លាយ ចំណង់បង្រៀន របស់ខ្ញុំ ទៅក្នុងភាពពិត” ipi
មណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យ រង្វាស់ភ្នែក សំរាប់គំហើញ និង តំហែទាំភ្នែក ipi
ក្រុងញូវយ៉ក មានមិនតិច (រាប់រយ ក្បែរពាន់ផង មិនដឹង) សកល/មហាវិទ្យាល័យ ដែលភាគច្រើន ជា ឯកជន ល្បី/មិនល្បី លាយឡំគ្នា។ និស្សិតពីប្រទេសខ្មែរ អាចទៅរៀន នៅទីនោះ ករណីខ្លះ គ្មានចាំបាច់មាន TOEFL ប៉ុន្តែឆ្នាំដំបូង ត្រូវតែរៀនភាសា អ៊ីងគ្លីស នៅមហាវិទ្យាល័យនោះ។

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

ខោលីវ៉ាយ (Levi) ផលិត នៅប្រទេសខ្មែរ និង រូបភាពហាម មួយចំនួន ពីក្រុងញូវយ៉ក, កូនខ្មែរ គួរ ដឹង/វិភាគ ប្រៀបធៀប ជាមួយប្រទេសខ្មែរ
fgh
ខោលីវ៉ាយ (Levi) តំលៃ ៥៤ ដុល្លារ នៅក្រុងញូវយ៉ក, ប៉ុន្តែ មានតំលៃ ១០៥ យើរ៉ូ តាំងលក់តាមហាង នៅក្រុងផែរីស, ប្រទេសបារាំង។ fgh រាល់លើក តែងទិញខោលីវ៉ាយ និងអាវខ្លះ ពីក្រុងញូវយ៉ក។ លើកនេះ គ្មានបំរុងទិញអី ប៉ុន្តែចូលហាងលេង ក្រែងមាន អីថ្មី ស្រាប់តែ ប្រទះខោលីវ៉ាយ ផលិតនៅប្រទេសខ្មែរ ទិញគ្រឹប និងប្រាប់អ្នកលក់ ថា ខ្ញុំស្រលាញ់វា មកពីឃើញវា ផលិត នៅ ប្រទេសខ្មែរ ជាប្រទេស ខ្ញុំបានកើត។
fgh fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fgh
fg fgh fgh
fg fgh fgh

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

គ្រឿងញ៉ាំ, ភោជនីយដ្ឋាន, អាហារដ្ឋាន និង រថអគ្គីសនីក្រោមដី នៅក្រុងញូវយ៉ក

ក្រុងញូវយ៉ក សំបូរណាស់ ភោជនីយដ្ឋាន ឬ ផ្ទះលក់គ្រឿងញ៉ាំ ដែលបើកទ្វារ ២៤/២៤ ម៉ោង។ អធ្រាធ ម៉ោង ២ ៣ ចង់ញ៉ាំអី មានទាំងអស់, យប់ដូចថ្ងៃ ថ្ងៃដូចយប់។

t
y t gh
t
y t ម្ហូបម៉ិចក្សិខឹន (Mexican) កំពូលហីរ ប៉ុន្តែ ឆ្ងាញ់ សុខភាពល្អ
t
y t gh
t
y t ភីហ្សា (Pizza) ជា ចំណី របស់ប្រទេសអ៊ីថឺលា (Italia)
t
y t មានលក់ ចំណី របស់ប្រទេសសៀម របស់ប្រទេសចិន គ្មានរបស់ប្រទេសខ្មែរ ទេ។ សួរ៖ ហេតុមេច សៀម ចិន មានឥទ្ធិពលម្លេះ?
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

Times Square ទីប្រជុំទេសចរ ពីគ្រប់ជើងមេឃ របស់ក្រុងញូវយ៉ក
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

បណ្ណាល័យសាធារណះ ក្រុងញូវយ៉ក (NYPL: New York Public Library) ៖ មហាបណ្ណាល័យ ទាន់សម័យ/សំបូរបែប បំផុត លើពិភពលោក មានគ្រប់ប្រភេទ/ជំពូក ឯកសារ ជា សៀវភៅ អ៊ីសៀវភៅ មីឌា វិឌីអូ អឌាវ ភាពយន្ត ហ្វីលម៍ (film) និង ច្រើនទៀត

y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

ក្រុងចិន (China Town) នៅក្រុងញូវយ៉ក
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh
y t gh

រូបភាព ទស្សនីយភាព ពីក្រុងញូវយ៉ក

Advertisements

មួយចំលើយ to “សំលឹងទៅ ជើងមេឃ… ក្រុងញូវយ៉ក (New York City), សំដៅប្រមូលបញ្ញា រួមចំណែក អភិវឌ្ឍចំណេះ សំរាប់កូនខ្មែរ!”

  1. ភ្នំពេញ2011 Says:

    អគុណបង ែដលបងបានចែករំលែកគំនិតថ្មីនិងរូបភាពនៅNY បងពិតជាអស្ចារ្យមែន ដែលបានធ្លាប់ទៅទីក្រុង
    របស់ប្រទេសស្ទើររាប់មិនអស់យ៉ាងនេះ 


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: