ខ្សែភាពយន្ត “អាវើថរ – Avatar” ៖ បដិវត្ត ភាពយន្ត ៣ ខ្នាត (3D Movie Revolution)

ថ្ងៃនេះ បានឃើញ ពត៌មាន លើទូរទស្សន៍  BFMTV របស់ប្រទេសបារាំង ថា ស្អែក ១ កញ្ញា នឹងបញ្ចាំងឡើងវិញ ខ្សែភាពយន្ត “អាវើថរ – Avatar” ប្រវែងពិសេស តាមពួករោងភាពយន្ត នៅប្រទេសបារាំង។ វាវែងជាង ចំនួន ៩ នាទី បើប្រៀប ជាមួយ ប្រវែង ខ្សែភាពយន្ត “អាវើថរ – Avatar” ដើម ។  អានបន្ត »

Advertisements

អបអរថ្ងៃកំណើត មែដដក្ស៍ (Maddox), កូនខ្មែរ ខ្សែអាមេរិកាំង

អបអរ ខួបកំណើតគំរប់ អាយុ ៨ ឆ្នាំ របស់កូនខ្មែរ ខ្សែតួកុនអាមេរិកាំង ឈ្មោះមែដដក្ស៍ (Maddox) ។ អានបន្ត »